Wie mag zich mediator noemen?

Iedereen mag zich mediator noemen. Het is, net als ‘binnenhuisarchitect’ of ‘therapeut’, geen beschermde titel voor een beroep. Ook wordt ‘mediation’ genoemd als werkwijze voor de ‘scheidingsmakelaar’, ‘scheidings-specialist’ of ‘scheidingsplanner’.

Als iemand zich uitgeeft voor mediator is mijn advies om na te gaan of hij/zij inderdaad gecertificeerd is. Zo niet…, tja, dan kun je eigenlijk wel met iemand aan tafel zitten die mogelijk geen idee heeft waar het over gaat. Je hebt vaak geen idee wat de achtergrond is van een ‘scheidingsmakelaar’. Is het eigenlijk een verzekeringsagent? Een hypotheekadviseur?

MfN-gecertificeerd mediator

Het is in ieder geval zo, dat alleen MfN-gecertificeerde mediators voor de Rechtbanken mogen werken. Zij mogen ook als enige ‘toevoegingen’ (subsidie voor rechtsbijstand) aanvragen voor hun cliënten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zij worden dus in Nederland erkend als professioneel geschoolde mediators.

De MfN (Mediators federatie Nederland) stelt eisen aan de vakbekwaamheid van de mediator. Zij hebben ook een eigen klachtenregeling en tuchtcommissie. Deze mediators moeten ook elk jaar verplicht diverse bijscholingscursussen doen.

‘Family-mediators’ zijn MfN-mediators die gespecialiseerd zijn in echtscheidingszaken. Aan hen worden ook weer extra eisen gesteld. Je kunt nagaan of een mediator zijn/haar papieren heeft; klik daarvoor hier.

Het is natuurlijk een beetje ‘preken voor eigen parochie’, maar zou je de begeleiding van je scheiding niet liever over willen laten aan een professional?