Wat is mediation

Mediation“De beste manier om een probleem op te lossen in de menselijke wereld is door met alle partijen te zitten en te praten.”
– Dalai Lama

Wat is mediation nu precies en waarin verschilt een mediator van een advocaat? Met mediation los je samen met de andere partij een conflict op met hulp van een onafhankelijke 3e partij, de ‘mediator’. In tegenstelling tot een advocaat kiest de mediator geen partij. Hij is er voor beide partijen. De mediator helpt de conflictpartijen bij het beter met elkaar communiceren. Hij is daarbij een neutrale en onafhankelijke ondersteuner.

In een conflict is het meestal een kwestie van geven en nemen. Door goed naar elkaar te luisteren, elkaars belangen aan te horen en samen te kijken naar wat er mogelijk is, ontstaat er al snel een relatief betere uitkomst, dan wanneer partijen ruzie blijven maken. Een strijd met advocaten is vaak duur en een uiteindelijke uitspraak van een rechter is vaak onbevredigend. De boosheid blijft…

Belangrijke voorwaarden bij mediation:

1. Je moet het willen
Als je kiest voor mediation, werk je actief mee om een oplossing te vinden voor het probleem. Uitgangspunt is dat je de wens hebt om er samen uit te komen.

2. Wederzijds respect
Bij een conflict, bijvoorbeeld een echtscheiding ben je meestal niet meer elkaars beste vriendje en is er vaak veel boosheid. Elkaars standpunten aanhoren en ermee om gaan is een belangrijk onderdeel van het mediationpoces. Je zult elkaar moeten respecteren en elkaars veiligheid moeten garanderen.

3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
In een conflict vertrouwt men elkaar vaak niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation.Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

Mediation vormen

Er zijn diverse vormen van mediation die ik aanbied in mijn praktijk. Lees meer over de verschillende vormen van mediation.