Voordelen mediation

Hoe meer praktijkervaring ik als family-mediator op doe, des te meer raak ik enthousiast over mijn eigen vak. Een jaar terug werd ik door de Rechtbank in Amsterdam gevraagd een zaak op mij te nemen. Het zou een moeilijke zaak zijn. Het betrof twee mensen van tegen de 30, die al twee jaar met advocaten bezig waren om afspraken te maken over de omgang met hun kind. De Rechter verwees door naar mediation.

Ik trof de man en vrouw in de mediation-gespreksruimte in de Rechtbank. Ze hadden elkaar al lang niet gezien. De sfeer was niet onvriendelijk; ze zeiden elkaar gewoon gedag en glimlachten zelfs naar elkaar.

Ik liet beiden hun verhaal vertellen. Het kwam er op neer, dat de vrouw erg boos was geworden op de man, omdat hij een advocaat in de arm had genomen. Ze had een nogal dwingende en onvriendelijke brief gekregen van zijn advocaat en had daarop besloten ook een advocaat in de hand te nemen. Vanaf die tijd hadden zij niet meer met elkaar gesproken. Het enige contact over hun kind verliep via brieven van advocaten over-en-weer. Ondertussen lag er een dossier van 15 centimeter dik en had de vader het kind al geruime tijd niet gezien.

Ik vroeg hen wat hun belang was. Ze waren allebei gek op hun kind. Ze vonden ook dat het kind er recht op had dat het met beide ouders een goed contact had. Ze vonden dat zelfs beiden vanzelfsprekend. Ook in het verdere gesprek, over bijvoorbeeld hoe ze erover dachten hoe vaak de vader het kind zou kunnen zien, was er eigenlijk nauwelijks onenigheid.

Na een uur zo gesproken te hebben zakte ik wat achteruit in verbazing. Ik vroeg hen hoe het nou kwam dat zij nu al jaren met advocaten bezig waren over deze kwestie. Ze begonnen wat te lachen. “Tja, ik werd boos door die brief van jouw advocaat…”, en zij terug: “ Ja, toen dacht ik ook van… nou bekijk jij het ook maar!!”…

We hebben ter plekke een ouderschapsplan doorgenomen. Ze waren het bijna over alles direct eens. Thuis heb ik dat op papier gezet, het hen gestuurd, en twee weken later waren we ook weer binnen een uur klaar en waren duidelijke afspraken over de omgang met het kind gemaakt. En natuurlijk hebben we ook even goed doorgenomen hoe er in de toekomst met elkaar gesproken wordt als er ruzie dreigt.

Moraal van dit verhaal: Praat met elkaar. Als dat niet meer samen lukt ga dan naar een mediator en niet meer meteen naar een advocaat.