Veel gestelde vragen over mediation

Regelmatig ontvang ik mailtjes en telefoontjes met allerlei vragen over mediation. Hieronder probeer ik de vragen die mij het meest gesteld worden te beantwoorden en te beredeneren. Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Schroom niet en neem contact op! Ik neem graag de tijd om uw vragen te beantwoorden en u verder te helpen bij een conflictsituatie.

“Waarom zijn de mediationkosten bij jou lager dan bij veel andere mediators?”

Ik vind dat ik met mijn uurtarief voldoende betaald word. Tarieven van anderen vind ik soms belachelijk hoog. Daarnaast heb ik geen kostbare ‘overheadkosten’, omdat ik een kantoor aan huis heb. Ik vind dat prettiger en het is goedkoper. De kosten voor een kantoor hoef ik dus niet door te berekenen aan klanten in de mediationkosten. Over dit onderwerp heeft ook de consumentenbond een artikel geschreven. Voor leden na te lezen op hun site.

“Kan ik ook een mediation buiten kantoortijd doen?”

Ja, dat is mogelijk. Ik zit niet vast aan een kantoor dat op een gegeven tijd dicht moet. Daarnaast ben ik door mijn andere werk gewend om ‘s avonds te werken. Samen plannen we de mediation op een tijdstip dat het beste uitkomt. Als dat een zondagavond is…ook prima!

“Is er subsidie voor mediation?”

In veel gevallen is er subsidie mogelijk voor mediation, zodat u niet alle mediationkosten zelf hoeft te betalen. Wanneer je onder een bepaalde inkomensgrens zit, kun je subsidie aanvragen. Afhankelijk van het inkomen wordt er dan soms wel een eigen bijdrage gevraagd. De mediator vraagt de subsidie aan, op basis van de door de klant geleverde (financiële) informatie. Lees meer over subsidie voor mediation.

“Wat is het verschil tussen mediation en begeleiding?”

Mediation is conflictbemiddeling. MfN-geregistreerde mediators hanteren een redelijk vaste ‘techniek’ om partijen uit een conflict te halen. Dat gaat volgens vaste regels en afspraken (overeenkomst, geheimhouding). Mijn aanbod van ‘begeleiding‘ maakt voor een deel wel gebruik van de mediation-techniek, maar er hoeft dan nog geen conflict te zijn. Bij relatiebegeleiding gaat het er juist om een conflict te voorkomen.

Ook individuele begeleiding is uiteraard geen mediation, omdat de ‘ander’ in het conflict er niet is. Evengoed zou iemand veel kunnen hebben aan ondersteuning van een deskundige op dit gebied, in een zo’n moeilijke situatie.

“Wat is het verschil tussen een advocaat en een mediator?”

Een advocaat behartigt de belangen van een ‘partij’. Een mediator is onpartijdig. Het helpt de ‘partijen’ om er samen uit te komen. Daarnaast is een mediator erg gericht op wat de echte belangen van de partijen zijn en hoe je samen tot compromissen kan komen. Om een voorbeeld te geven: Je zou met een ‘sterke advocaat’ een goed juridisch gevecht aan kunnen gaan met (de advocaat van) je partner; je haalt mogelijk die ‘winst’ van een flinke alimentatie. Vervolgens is je ex zo boos, dat hij zijn baan opzegt en naar Thailand vertrekt… Een goede mediator zal tijdens het proces die boosheid en neiging tot sabotage van de afspraken herkennen en bespreekbaar maken. Een mediator zal nooit iemand ‘dwingen’ tot afspraken die hij/zij niet van plan is na te komen. Een mediation wordt alleen dan (met een ‘vaststellingsovereenkomst’) afgesloten, als beide partijen achter de afspraken staan. Een echtscheiding met advocaten kan leiden tot een uiteindelijke uitspraak van de rechter, en daar heb je het dan maar mee te doen…

“Wat is een echtscheidingsconvenant?”

Een echtscheidingsconvenant is een document waarin u en uw partner de afspraken vastleggen die u rondom de echtscheiding gemaakt heeft. Onderwerpen die vaak in een echtscheidingsconvenant worden opgenomen zijn:

  • afspraken over de kinderen: hoofdverblijf van de kinderen, omgangsregeling
  • kinderalimentatie
  • partneralimentatie
  • afspraken over de verdeling van de inboedel
  • afspraken omtrent de echtelijke woning
  • afspraken over het verdelen van spaargeld
  • afspraken over het pensioen

Niet bij alle echtscheidingen wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld. U moet namelijk wel met uw huwelijkspartner tot overeenstemming over een aantal zaken kunnen komen. Soms gaat daar een intensieve en/of emotionele onderhandeling aan vooraf. De ervaring leert dat een echtscheidingsprocedure een stuk sneller verloopt als beide partijen elkaar kunnen vinden en een aantal zaken kunnen regelen in een convenant. Als er overeenstemming is bereikt over een echtscheidingsconvenant, kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond worden. Er kan dan namelijk een echtscheidingsverzoek worden ingediend (vaak op gemeenschappelijke basis) met als bijlage het convenant. De rechter zal de afspraken die in het convenant staan dan bekrachtigen. Door de formele bevestiging van de rechter kunnen de afspraken in de toekomst zonder tussenkomst van een rechter worden afgedwongen, mocht er onenigheid ontstaan.

“Wat is een ouderschapsplan?”

Ouders met minderjarige kinderen moeten als zij uit elkaar gaan een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten afspraken staan over:

  • de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen
  • hoe ouders elkaar informeren over de kinderen.

Daarnaast kunnen ouders andere afspraken opnemen. Ouders kunnen samen een ouderschapsplan opstellen. Beide ouders moeten het plan ondertekenen. De zogenaamde zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen. Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan.

“Moet ik kinderalimentatie betalen?”

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze hiervoor een financiële regeling afspreken. Dit heet kinderalimentatie. Ouders kunnen samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. De rechter beoordeelt het bedrag. Is het bedrag te laag, dan stelt hij een ander bedrag vast. Als de ouders geen afspraken kunnen maken, stelt de rechter het bedrag vast. De gemaakte afspraken komen in het ouderschapsplan te staan. De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag. Als een ouder de kinderalimentatie niet betaalt, kan de verzorgende ouder voor hulp terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen (‘indexatie’). In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.