Tarieven en subsidies

Ondersteuning“Er is een groter gerechtshof dan alle bestaande rechtbanken en dat is het gerechtshof van het geweten.”
– Mahatma Gandhi

 

 

Tarieven | Mediation

  • Mediations en relatiebemiddeling:
    € 125,- per uur (excl. BTW)
  • Individuele begeleiding en ondersteuning:
    € 95,- per uur (excl. BTW)
  • Voor het eerste mediationgesprek hanteer ik een instaptarief: Iedere partij betaalt voor dat eerste gesprek, met een maximum van twee uur, slechts 75 euro (excl. BTW). Na het eerste gesprek geldt het reguliere uurtarief.

Subsidie voor mediation

De kosten mogen nooit een belemmering vormen om gebruik te maken van mediation. Daarom is er een subsidieregeling als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt. Als mediator kan ik zo’n subsidie (een ‘toevoeging’ heet het officieel) aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De Raad kent alleen subsidie toe via mediators die bij de Raad staan ingeschreven. De Raad kijkt wel of het om een serieus conflict gaat; voor een kleine burenruzie krijgt u bijvoorbeeld geen subsidie. Een subsidie kan ertoe leiden dat elke partij slechts een kleine eigen bijdrage betaalt, of in bijzondere gevallen kan die eigen bijdrage zelfs komen te vervallen.

Recht op subsidie bij mediation?

U mag niet te veel verdienen

U heeft geen recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan 26.900 euro (voor alleenstaanden) of 38.000 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Als u wel recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand heeft, betaalt u een eigen bijdrage.

Het kan zijn dat de ene partij wel in aanmerking komt voor een toevoeging en de andere partij niet. Voor de mediation heeft dat geen gevolgen. Zie de volgende link naar de Raad voor Rechtsbijstand voor meer informatie over de voorwaarden: Tegemoetkoming in de kosten