Uit onderzoek blijkt

Tijdens een mediation wordt er onderhandeld over een conflict. Soms worden die onderhandelingen er niet makkelijker op als mensen zeer overtuigd zijn van hun gelijk, hun waarheid. Dat gelijk, die waarheid, komt dan voort uit wat er ‘bewezen’ is. Dat bewijs wordt geleverd door wat men op het internet over het onderwerp heeft gevonden en door wat ‘uit onderzoek blijkt’.

Als mediator met een sociaal wetenschappelijke achtergrond verbaas ik mij daar wel eens over.

Vaak verwijst men naar sociaalwetenschappelijk onderzoek. Ofwel onderzoeken van bijvoorbeeld sociologen, politicologen, psychologen en economen.

Als uit hun onderzoeken inderdaad de waarheid naar boven zou komen, was het een stuk makkelijker om de economie weer op orde te krijgen. Echter, de theorie van de ene Nobel-prijs-winnende econoom staat soms haaks op de andere Nobel-prijs-winnende econoom.

Tyler Vigen, een student van de Harvard Law School verzamelde enkele studies, waarbij er sprake was van een overduidelijk ‘bewijs’;

  • een studie in de jaren 2000-2009 bewees dat hoe minder margarine er gegeten werd er minder werd gescheiden. Of andersom, hoe minder echtscheidingen er waren, hoe minder margarine er werd geconsumeerd.
  • Eveneens bleek er een duidelijke samenhang tussen de kosten van een banaan en het geld dat de VS uitgeeft aan ruimtetechnologie.
  • Zo ook het aantal zelfmoorden in de USA, wat tegelijk opging met het aantal keren dat Nicholas Cage in een film verscheen.

Zeer duidelijke verbanden… en toch volslagen onzin!

Tijdens mijn studie, bijvoorbeeld, werd een onderzoek naar voren gehaald waaruit zou blijken dat mensen, die twijfelen over wel-of-niet uit elkaar gaan, achteraf veel gelukkiger blijken te zijn als ze bij elkaar blijven… ? Hoe meet je dat dan??

In een mediation zijn mensen soms ook zeer overtuigd van een bepaalde stelling; hoe lang een kind borstvoeding zou moeten hebben, hoe belangrijk het is om als gescheiden ouders een zelfde opvoedingsstijl te hanteren, hoe belangrijk ‘dit-of-dat’ is voor een kind. En natuurlijk blijkt alles uit onderzoek.

Zwaaien met resultaten uit onderzoek verhardt soms ook het standpunt van een cliënt. Tenslotte is dat ‘de waarheid’.

Mijn advies: Wees voorzichtig met roepen wat er allemaal uit onderzoek ‘blijkt’…

margarine en echtscheiding

bananen vs ruimte