Family mediation

familie mediation

“De enige verstandige manier van opvoeden bestaat eruit een voorbeeld te zijn, desnoods een waarschuwend voorbeeld.”
– Albert Einstein

Mediation hulp bij echtscheiding

Een echtscheiding leidt vaak tot grote conflicten. Zaken en emoties spelen door elkaar heen en zijn vaak moeilijk van elkaar te scheiden. Kwaadheid, wantrouwen en soms zelfs wraakgevoelens liggen op de loer. Als er een ander in het spel is, is de neiging helemaal groot om er niet meer redelijk met elkaar uit te willen komen. Toch ontkom je er niet aan dat er een hoop geregeld moet worden. Als family mediator ondersteun ik gezinnen hierbij.

Kinderen bij echtscheiding

In de eerste plaats natuurlijk de kinderen (als die er zijn). Ouders kunnen tegenwoordig pas scheiden als er een goed ouderschapsplan bij de Rechtbank wordt ingediend waarin vragen als ‘Waar verblijven de kinderen?’, ‘Wanneer zijn ze bij de andere ouder?’ en ‘Hoe overleggen jullie met elkaar over de kinderen?’ vastgesteld worden.

Maar wellicht veel belangrijker dan afspraken toezeggen, is afspraken na willen komen, ofwel: wil je er werkelijk aan meewerken dat de kinderen zo min mogelijk last van de scheiding ondervinden? Hoe ga je om met de nieuwe partner van je ex? Wat zeg je tegen je kinderen over je ex…? En zo liggen er vaak veel gevoelige onderwerpen.

Alimentatie bij echtscheiding

Alimentatie moet vaak geregeld worden, alsmede de verdeling van de spullen, het geld en eventueel opgebouwd pensioen. Wat is een eventueel eigen zaak waard? Wat doen jullie met de huisvesting? Kan/wil er iemand in het oude huis blijven? Hoe regel je het allemaal financieel? Als gecertificeerd  family-mediator ben ik gespecialiseerd in bemiddeling bij echtscheidingen.

Wat te regelen bij (echt)scheiding?

Bij een scheiding moet er nogal wat geregeld worden, zoals bijvoorbeeld:

 • Opstellen ‘echtscheidingsconvenant’
 • Wanneer er kinderen in het spel zijn dient er een ouderschapsplan te worden ingediend (bijvoorbeeld afspraken over de zorg en omgang)
 • Verdeling van spullen en geld
 • Eventuele alimentatie
 • De woonruimte
 • Het echtscheidingsverzoek moet uiteindelijk door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank
Dit levert naast veel discussie ook nogal eens wat praktische vragen op:
 • Wel of niet in gemeenschap van goederen getrouwd?
 • Wat is het eventuele bedrijf nu waard?
 • Hoeveel alimentatie kan ik verwachten / moet ik betalen?
 • Hoe zit het met pensioenen?
 • Wat zijn mijn rechten en plichten in relatie tot de kinderen, etcetera.

Family mediation inschakelen bij echtscheiding

Door goed te communiceren (en de boosheid die veelal aanwezig is een juiste plek in die discussie te geven) kun je ver met elkaar komen. Voor een aantal zaken is het prettig een specialist in de buurt te hebben, bijvoorbeeld voor alimentatieberekeningen, eventuele waardering van de ‘tegoeden’ en juridische ondersteuning. Voor deze praktische-, zakelijke-, en juridische zaken werk ik samen met de specialisten van de Hooge Waerder en Alcmaria Advocaten, beiden gevestigd in Alkmaar.

 

Subsidies en Tarieven