Bemiddeling in de muziek

Aangezien ik al ruim 25 jaar professioneel actief ben in de muziek, heb ik als mediator speciale belangstelling voor conflicten in de muziekbranche.

In de muziek speelt emotie een grote rol. Musiceren vereist een veel intensere manier van samenwerken dan samenwerken in een kantoor of winkel. De wederzijdse afhankelijkheid is erg groot; er hoeft er maar 1 ‘vals’ te spelen en het hele product gaat onderuit. Drijfveren als behoefte aan persoonlijke creativiteit, muzikale ontplooiing en erkenning staan vaak hoger op de behoefteladder van de artiest dan de behoefte aan een goede organisatie of puur ‘zakelijke’ succes.
De ervaring leert dat er in muziekgezelschappen (bands, koren, ensembles, et cetera) vooraf vaak slecht wordt nagedacht over zaken als ‘leiderschap’, ‘organisatiestructuur’, ‘functionele arbeidsdeling – wie is de baas?-‘.

Slechte of beperkte afspraken, onduidelijkheid over wat eenieder nou precies wil, en sterke emotionele verbondenheid met het product, leidt tot veel conflicten in de muziek.
Een onafhankelijke ‘3e’ kan in een gesprek de lucht behoorlijk doen klaren.

Voor muzikanten geldt een speciaal gereduceerd tarief voor bemiddeling: E 125,- ex BTW per uur (ongeacht groepsgrootte).
Voor NTB-leden geldt een gereduceerd tarief van E 100,- per uur (ex BTW).