Mediation bij zakelijke conflicten

Zakelijke conflicten kunnen zich zowel binnen- als buiten de organisatie voordoen.

Zakelijk conflict – buiten de organisatie

Een conflict tussen twee organisaties kan eenvoudig worden ontweken door een samenwerking aan te gaan met een andere organisatie. Als de externe partner echter een voor jou belangrijke organisatie is, kun je een conflict beter uitpraten in een mediation dan uitvechten voor de rechter. Een of enkele mediationgesprekken kan de lucht doen klaren en de relatie doen continueren.

Zakelijk conflict – binnen de organisatie

Wanneer conflicten zich voordoen binnen het bedrijf, bijvoorbeeld tussen vennoten, kan dit tot zeer vervelende consequenties leiden. Bedrijven worden opgeheven of gesplitst, terwijl het in ieders belang zou zijn om het conflict op te lossen. In een productgerichte organisatie staat communicatie onderling veelal niet centraal, met soms als gevolg: ergernissen, wantrouwen en uiteindelijk gebrek aan bereidheid om nog iets voor of met elkaar te doen.

Bij mediation worden de materiële en immateriële zaken op tafel gelegd en besproken. Hierdoor wordt duidelijk hoe iedereen ‘er in staat’, wat de belangen en wensen zijn en hoe eventuele onderlinge verschillen kunnen worden ‘begrepen’ en opgelost.