Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten vinden vaak hun weg naar de Rechtbank. Verziekte arbeidsverhoudingen, langzaam opgebouwde dossiers en toenemend wantrouwen en respect blokkeren nog een ‘goed gesprek’. Met mediation, waarbij ieder eens rustig zijn zegje kan doen, klaart veelal de lucht en kan er constructief gekeken worden naar een voor iedereen acceptabele nieuwe werkverhouding of acceptabele exit-strategie. Dit kan veel emotioneel en financieel gedonder voorkomen!

Subsidies en Tarieven